May 22, 2017 16:56 EST
NYSE
SymbolLastChange
XLF23.41+0.06
BAC23.04-0.01
F11.10+0.23
VXX13.98-0.66
SPY239.52+1.21
EEM41.19+0.04
PBR8.71-0.25
GDX23.16+0.30
EWZ33.99-0.97
ABEV5.63-0.03